terug naar www.kindengeloof.nl

Pasen 2005

Paaspagina van 2001

Paaspagina van 2002

Paaspagina van 2003

Paaspagina van 2004

Vasten

Het is weer vastentijd
De vastentijd wordt ook wel lijdenstijd genoemd.
Het is een periode van inkeer en nadenken o.a. door gebed en vasten.
Iedereen zal de 40-dagentijd op een andere manier beleven.
Je bent daar geheel vrij in. Het kan fijn zijn om in deze gehaaste wereld,
in de drukte van alle dag even gas terug te nemen en na te denken of de bidden.

Vasten is: ergens vanaf zien, je iets onthouden.
Dat kan snoep of koek zijn, maar ook vlees of vis, alcohol of sigaretten,
maar ook de middagmaaltijd, het toetje of n extra keertje opscheppen.
Er zijn veel manieren, nergens staat voorgeschreven wat wel en niet mag.
Vasten kan ook zijn: ietsje meer doen, een schepje er bovenop doen, ten gunste van de mensen die het echt nodig hebben.

Waar het om gaat is dat je iets niet neemt dat voor jou een extraatje of een luxe is,
en dat je op die manier nadenkt over de ongelijke verdeling van rijkdom en armoede, het onrecht in de wereld.
Zoals Jezus mee leed met de mensen in zijn tijd, tot Zijn dood toe, zo kunnen wij in de vastentijd mee lijden met de mensen in onze tijd.

Klik hier om een vastendoosje te maken.
Print dit uit, kleur het en lijm het in elkaar.

De meesten weten wel wat Pasen betekent: Het opstaan uit het graf van Jezus.
Hieronder staan stukjes die erover gaan:

De graankorrel

Toen we klein waren
raapten we van de wagens afgevallen suikerbieten op.
We holden ze uit, en deden ze met een touw aan een stok,
en plaatsten er een kaars in.
Zo maakten we lampions.
De biet moest eraan (kapot) om licht te kunnen geven.

Sterven om te leven, zoals de graankorrel.
De weg van alle zaad.
Het zaad wat gezaaid wordt in de grond, gaat dood omdat er nieuw leven uit komt.
Kijkend naar de natuur
zien we iets van het geheim van het leven.
Zo spreekt Jezus over zijn eigen lot, onbevangen.
Wil je het echte leven ontdekken,
klamp je dan niet vast aan het leven
maar leer los te laten.
Zo is Hij ons voorgegaan.
Een mens om van te houden.

Omhoog

Wonderlijk

Ik zou best eens in zijn schoenen willen staan,
dachten zijn leerlingen toen ze hem bezig zagen.
Wonderlijk wat hij allemaal kan.
Zoals hij met mensen omgaat
Zoveel als hij weet
Waren we maar zoals hij.
Maar ja, hij is dan ook niet de eerste de beste,
die Jezus van Nazareth.

Blij dat ik niet in zijn schoenen sta,
dachten zijn leerlingen,
toen hij opgepakt en veroordeeld werd.
Wonderlijk, zoals hij alles over zich laat komen.
Hij heeft een beter lot verdiend.
Wij zouden, eerlijk gezegd,
zoiets eerder verdienen dan hij.
Want hij is gewoon de bovenste beste,
een beter iemand is er niet.

En hoe meer ze daarover nadachten,
hoe meer het tot hen begon door te dringen,
dat hij wonderlijk genoeg
in hun schoenen was gaan staan.

Van: Greet Brokerhof-van der Waa.

Omhoog

Gebedjes:

Heer Jezus,
als een graankorrel in de aarde bent U gestorven
om ons te bevrijden van alle kwaad en zonde.
Laat uw liefde groeien in ons hart.
Dan kunnen wij op onze beurt leven geven
en vreugde brengen bij de mensen die wij ontmoeten.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Heer Jezus, Ik dank U dat U op eerste Paasdag de dood en het graf overwonnen hebt.
Ik dank U dat U niet alleen een herinnering bent,
maar dat U ook leeft en aanwezig bent.
Ik dank U dat U beloofd hebt tot aan het einde van de
wereld bij ons te zijn, en ook nog daarna.
Amen.

Jezus,
Het is een beetje raar om de dag dat U gestorven bent,
goeie vrijdag te noemen.
Zoveel haat, zoveel leugens en pijn.
Toch houdt U ondanks alles van iedereen:
van de mensen die logen, die U haatten, en van de mensen
die U pijn deden.
U liefde konden ze niet breken.
Dank U heer!

Omhoog

Waneer wordt Pasen gevierd

De datum van de eerste paasdag valt volgens de christelijke kalender op de eerste zondag
na volle maan na het begin van de lente (21 maart)

In 2004 wordt Pasen gevierd op 11 april.
In 2005 wordt Pasen gevierd op 27 maart.
In 2006 wordt Pasen gevierd op 16 april.
In 2007 wordt Pasen gevierd op 8 april.
In 2008 wordt Pasen gevierd op 23 maart.
In 2009 wordt Pasen gevierd op 12 april.
In 2010 wordt Pasen gevierd op 4 april.
In 2011 wordt Pasen gevierd op 24 april.
In 2012 wordt Pasen gevierd op 8 april.
In 2013 wordt Pasen gevierd op 31 maart.
In 2014 wordt Pasen gevierd op 20 april.
In 2015 wordt Pasen gevierd op 5 april.

Omhoog

Knutselwerkjes en kleurplaten

Knutselei Knutselei2
Kleurplaat om voor het raam te hangen of op gekleurd papier plakken Kleurplaat lege graf

Klik op het knutselwerkje dat je wilt gaan maken.
Er verschijnt een apart venster, met het werkje in het groot.
Print dit uit door op bestand - afdrukken te klikken.
De 2 eieren kun je kleuren en ei 1 van de bovenkant half inknippen.
Ei 2 van de onderkant half inknippen, en nu kun je ze in elkaar schuiven.
Een touwtje erdoor en ophangen.
Veel knutsel en kleurplezier!

Omhoog