Wat is Zegenen?

Je moet eerst begrijpen wat het woord zegenen betekend.
Het betekend: Je neerbuigen voor iemand of 'goed zeggen' over iemand.
Je ziet in de persoon die je zegent iemand die voor jou van grote waarde is.
Zegenen is een van de oudste woorden in de taal van de mensen.
Het was het eerste woord dat Adam hoorde in het paradijs.
Toen Adam voor het eerst zijn ogen opende,
nadat God hem geschapen had, en hij Gods stem hoorde,
die tegen hem zei: 'Ik zal je zegenen'
Dit woord is vanaf toen, altijd doorgegaan van ouders op kinderen,

Zegenen komt van God. Maar mensen kunnen ook mensen zegenen.
Die zegen werkt dan door de mens heen en komt van God.
Je moet dan wel zelf gezegend zijn door God en God hebben aangenomen als de Leider in je leven.
En dat je weet dat Jezus voor jou en alle mensen is gestorven aan het kruis en weer opgestaan is.
Met een mooi woord: wedergeboren.
Er zijn heel veel zegenbeden, waarmee de ene mens de andere mens in de naam van God zegent.

Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kinderen zegenen voor het slapen gaan:
de rechterhand op het (voor)hoofd leggen en zoiets zeggen als: "De Heer zal je zegenen en bewaren".
Een zieke kan de zegen ontvangen voor beterschap.
Iemand die voor lange tijd naar het buitenland gaat of een jubileum te vieren heeft: allemaal gelegenheden om elkaar te zegenen.
Misschien vinden we het wel een beetje raar, maar als het gebeurt is het iets wat je niet zo gauw meer vergeet.
En de aanraking, de handoplegging hoort er dan bij.

Zegen

Je kunt ook iemand zegenen door iets te DOEN.
Bijvoorbeeld:

Je doet een klusje voor je moeder zonder dat ze het vraagt.
Je stuurt iemand die niet veel geld heeft een pakketje met voedsel.
Je wast de auto voor een zieke buurman.
Je gaat bij een eenzaam mens op bezoek.
Je doet dit om de liefde van God te laten zien en omdat je van degene houdt.
Je verwacht er NIETS voor terug.
Soms wordt je dan gevraagd: waarom doe je dit voor mij?

Zeg dan:

Omdat ik je wil zegenen en omdat God van jou houdt.

Zegengebedjes

Zegenen voor ouders

Zegen dit kind.
Een geschenk van God.
Het brengt plezier, en veel liefde.

Ik zegen dit kind met dit gebaar
Vul zijn/haar leven met liefde
Bescherm hem/haar, jaar naar jaar

Dank U God voor dit lieve kind,
Uw gift maakt ons leven compleet.
Schenk Uw genade en liefde
Vul zijn geest uit de hemel hierboven
Bescherm mijn kind zo onschuldig en puur
Help mij hem alles over U te leren.

zegenen Zegenbede bij een doopviering:
Heer Jezus Christus, U hebt gezegd: Laat de kinderen toch bij Mij komen!
En U hebt ze de handen opgelegd en gezegend. Zegen ook onze kinderen.
Bij hun dopen hebt U ze bij hun naam genoemd en ze als uw eigen kind aanvaard.
Mogen de engelen hen begeleiden en beschermen.
Laat ze geborgenheid vinden in onze gezinnen en uitgroeien tot volwassen christenen.
Moge de zegen van de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest over jullie neerdalen en altijd bij jullie blijven.
Amen.

Ik zegen je in Jezus' naam (hand op het hoofd)

Heer,
zegen ons doen en laten
om anderen meer tot zegen te zijn.
Amen.
Voor kinderen:

Door Jezus zegen ik mijn papa en mama.
Ze zorgen zo goed voor me.

Jezus, zegen mijn opa, hij is ziek.

*****************************

Kleurplaat maken? : Zegenen

Ik zegen je