Muziek, swingen maar!

Er zijn veel mensen die muziek kunnen maken.
Sommigen kunnen goed gitaar spelen, of trompet spelen, weer anderen kunnen goed zingen.
Ikzelf kan trommelen en doe dat bij de schutterij in ons dorp.
Misschien speel jij ook wel op een instrument. Muziek maken is leuk. In de Bijbel wisten ze dat ook al.
Hieronder staat een stuk uit de Bijbel over muziek, lees maar eens:

Laat alles wat adem heeft de Heer eren.


Eer God in Zijn heilige hemel,
om Zijn machtige daden,
om Zijn niet te meten grootheid.
Eer Hem met hoorngeschal,
met harpen en lieren,
met slagwerk en vreugdedansen.
Met spel op gitaren en fluiten,
sla de bekkens.
Laat alles wat adem heeft de lof zingen van de Heer.

Er staat in dat je met allerlei soorten muziek voor God kunt spelen.
Als je nu je instrument pakt of gaat zingen of dansen en je denkt dan aan God,
dan geef je eigenlijk de muziek terug aan Hem. Want Hij heeft je geschapen zoals je bent.
Met de dingen die jij goed kunt, muziek maken bijvoorbeeld. God heeft je een gave gegeven.
(Een gave is iets dat je goed kan) Daar mag je God best af en toe eens voor bedanken.
Maar misschien kan je ook wel andere dingen heel goed.

Er zijn ook mensen die slechte dingen doen met muziek . Die bijvoorbeeld een lied
maken waarin ze slechte, verkeerde dingen zingen. Nou, je begrijpt natuurlijk wel dat God
daar niet blij mee is. Wij moeten ook altijd goed opletten naar welke muziek we luisteren.
Als het in een andere taal is verstaan we het niet, maar misschien kun je een ouder iemand
eens vragen waarover wordt gezongen.

Klik hieronder op de draaiende muzieksleutel als je een puzzeltje wilt
uitprinten. Er opent een apart venster, waarin je op de afdruk/printknop moet drukken
om het puzzeltje uit te printen.

Klik hier voor het puzzeltje