Hallo kinderen!

Ben je ook wel eens zo blij dat je wilt zingen, dansen, roepen?
In de bijbel staat ook dat mensen van blijschap dansen en zingen:
Mozes en de hebreeuwse mensen waren zo blij toen ze van de Egyptenaren en hun koning verlost waren dan ze zongen en dansten voor God om Hem te prijzen.
Miriam de zus van Mozes en Aaron, pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar, met instrumenten en ze dansten. Dat zal mooi geweest zijn.

(exodus 15:20)

Miriam zong een lied en het ging ongeveer als dit:
Zing voor de HEER,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.

De mensen waren blij dat ze gered waren door God van hun vijanden, de Egyptenaren.
Want ze waren slaven van de Egyptenaren.
Het zingen en dansen deden ze van blijdschap, voor God.

Ook wij moeten worden gered van een vijand, een hele grote. De duivel.
Hij wil ons ook tot slaven maken. Slaven van de zonde; slechte dingen doen of denken.
Als we dat doen heeft de duivel ons onder controle. De duivel is heel sterk.
Het is moeilijk om dan los te komen van hem.
Maar het kan wel met hulp van Jezus. Bij Jezus vergeleken is de duivel zwak!
Toen Jezus aan het kruis stierf, haalde Hij onze zonden weg.
Als we Jezus vragen ons te redden van de duivel, en of Hij onze zonden wil vergeven dan doet Jezus dat!
Maar we moeten dan wel oprecht spijt hebben en ook goed willen maken wat we fout deden.
Jezus zit in ons hart. En Met Jezus kunnen we dan zingen, springen, dansen en God prijzen dat Hij ons verlost heeft.

Gebed

Lieve Jezus, U bent groot en goed!
Omdat U aan het kruis stierf, ben ik verlost van de duivel.
Want U bent sterker dan de duivel.
Dank U wel.
Ik vind dit zo fijn dat ik wel zou willen zingen en dansen voor U.
Amen.

Liedjes!

Op de liedjes pagina staat 5 nieuwe liedjes
kijk snel hier

Vragen:

1. Op welk instrument speelde Miriam?
2. Wie is onze vijand?
3. Wie is sterker dan de vijand?
4. Wat moet je doen als je iemand pijn hebt gedaan?

Kleurplaat:

Klik hier voor een kleurplaat.

Om de knutselwerkjes/kleurplaat te openen heb je adobe reader nodig.
Dit is een standaard reader die je vaak nodig hebt op internet.
Geen Adobe reader? download hem hier