Gedichten

HI Deze gedichten zijn gemaakt door Esther Verdam, en ik heb ze met veel plezier op de site gezet.
Deze gedichten zijn overal voor te gebruiken, op school, in de kerk, en thuis.
Ze gaan over verschillende dingen.
Met grote dank aan Esther Verdam!

Diversen gedichten

Over verdriet en angst

Voor tieners

Kerstgedicht

Diversen gedichten

Ga op weg

Ga op weg, over de paden van het leven,
Denk aan Mij op al je wegen
Kijk niet om, want dat paadje opzij,
Is de weg van verleiding, en trekt je weg van Mij

Ga op weg, volg de rechte wegen,
Want dat is het juiste pad, vol rijke zegen.
Zal je ooit verdwalen, en de weg kwijt raken,
Denk dan aan Mij, en Ik zal jouw pad weer recht maken.

Spreuken 3:6 Ken de Here in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken

Een Vriend voor ieder kind

Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.

Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,

En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.

Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen

U bent altijd daar!

Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!

Jezus is een herder

Jezus is als een herder,
En zijn schaapjes, dat zijn wij

Waar we ook naar toegaan
Hij is er altijd bij!

Zeg maar 'ja' tegen de Here Jezus
In zijn kudde is het heel fijn

Hij wil zo graag voor je zorgen,
En voor altijd bij je zijn.

gedicht

Klein wonder

In de moederschoot geweven
Gaf God jou het leven
Je kleine handjes, je kleine voetjes,
Je fijne gelaat
Alles tot in detail,
Zo wonderlijk gemaakt

Je lach, je vrolijkheid
Je kleine streken,
nieuwsgierige oogjes,
Die meteen de wereld in keken.

Dank U Heer,
Voor dit kleine wonder,
Het maakt ons leven,
Zo gelukkig en zo bijzonder

Kom van je stoel!

Kom van je stoel, en zing
Jubel het uit voor de Koning
Klap voor de Heer,
Want het duurt niet lang meer
Nog even, en dan zijn we rijk!
Dan komt Hij hier met Zijn koninkrijk.

Kom van je stoel, en zing
Jubel het uit voor de Koning
Geen tranen zullen er meer stromen
Geen oorlog en honger zal er meer voorkomen
Nog even, en dan zijn we rijk!
Dan komt Hij hier met Zijn Koninkrijk

Opzij opzij!

Alle grote mensen opzij!
Want wij mogen erbij!

Onze lieve Heer zei het Zelf hoor!
Dus uit de weg! We mogen erdoor!

Zeg meneer, kijk niet zo sip
Hoorde U het niet?  U moet zijn zoals ik!

Ik wil rennen naar de Heer
En Hem omarmen een keer!

opzij! toe, nu!
ja mevrouw, ook u!

dus als u nu even niet zeurt,
wij zijn aan de beurt!

Niemand houdt ons tegen
Want wij krijgen de zegen!!

Marc. 10:13-16 En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken,
doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag,
nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen,
verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen Voorwaar, Ik zeg u:
Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.
En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.

Tel je zegeningen

Tel je zegeningen
noem ze één voor één
tel ze elke dag
En vergeet er niet één

Tel je zegeningen
Tel ze één voor één
En je ziet Gods liefde
Door alles heen

Verdriet en angst

Als je gepest wordt

Als je word gepest, denk dan aan de Heer
Hoeveel mensen, deden Hem niet zeer?
Ook Hij heeft het meegemaakt,
En weet wat het is
Bedenk, dat hij naast je staat,
Al is het weer eens mis
Hij ziet die nare mensen
Die jouw gemene dingen toewensen
Vergeef je pesters, net als Hij
Dan maakt Hij jouw hartje weer blij.
Want in de hemel krijg je een schat
En op aarde een schoon hart
Laat die pesters maar,
Want de Here Jezus, is nog niet met ze klaar

Dikke tranen..

Dikke tranen lopen over mijn wang
Ik ben een vriendinnetje kwijt, ben ik bang.

Dingen die ik tegen haar hebt gezegd
Heeft ze helemaal verkeerd uitgelegd

Nu is ze boos en dat doet zeer
Want nu zijn we geen vriendinnetjes meer

Ik zei nog sorry tegen haar
Maar dat vind ze maar raar

Want het is nu gedaan
En ik kan het bekijken voortaan.

Here, dank U dat U vergeeft
En dat als ik met dikke tranen sorry tegen U zeg,
Dat u mijn verkeerde dingen meteen vergeet.

Donkere, angstige nachten

Kijk niet angstig om je heen
Al voel je boze ogen kijken,
Je bent niet alleen,
Ik zal niet van jouw zijde wijken.

Je bent verdwaald,
Kom toch weer bij Mij,
Ik wil weer dat je straalt
Ik maak je van je angsten vrij.

Als boze ogen je volgen
Roep dan: In de naam van Jezus GA WEG !!
Door Mijn Naam worden ze verzwolgen
Doe maar wat ik zeg.

Ik maak het duister weer licht
De angst zal je kwijtraken
Denk aan Mij als je in je bed ligt
Ik zal over je waken

Romeinen 16:20 De God van de vrede zal ervoor zorgen dat de duivel onder uw voeten wordt vermorzeld.
Ik wens u de genade van de Here Jezus toe.

Gedichten voor tieners

Chaos op aarde,

Het aardse leven slokt me zo op,
Dagen vliegen om, een gevecht tegen de klok.
Een lijst vol ongedane zaken
Die na hard rennen nog langer lijkt te geraken.

Vandaag kwam het besef….
O Heer, ik schaam me diep,
Dat ik door al die 'belangrijke' zaken,
steeds verder van U wegliep.

Heer, leer me doseren,
En maak me weer klein.
Laat alle aardse dingen,
Niet meer zo belangrijk zijn.

U prijzen en dienen,
Dat is van waarde
Help me leven,
Temidden in de chaos op aarde.

Psalm 46:11
Hij zegt: 'Wees stil en weet dat Ik God ben,
hoog boven aarde en volkeren verheven.

Nieuw leven

Ik wil verder leven in Uw licht,
nog stralender als de zon
Mijn hoofd naar U gericht
ik kijk niet meer achterom

Al mijn zonden zijn vergeven
U gaf mij een nieuwe start
Jezus, redder van mijn leven
Dank U voor mijn nieuwe hart

Ik wil U dienen Heer,
Zoals U wil ik zijn
Gebruik mij Heer,
Ook al ben ik nietig en klein.

Ik prijs Uw naam,
En hou van U, met hart en ziel
Het is zoals U beloofde,
“Alles wordt nieuw” !!!

Soms kan ik U zo missen

Heer soms kan ik u zo missen
En schreeuwt mijn hart om Uw stem,
Om Uw aanwezigheid te voelen,
Al zit ik weer eens klem.

Heer, al kijk ik terug,
Dan zie ik U op mijn wegen,
Maar al kijk ik vooruit,
Dan valt me dat erg tegen.

Ik kan U zo missen,
Missen aan mijn zij…
Kon ik U maar zien en voelen,
….. maar het ligt aan mij.

U bent voor mij, achter mij,
Naast mij, en om me heen,

Waarom kan ik u dan zo missen?
En voel ik me zo alleen?

Ik ben bij je

Geliefde Kind
Wat worstel je toch
En sla je om je heen

Je zoekt Mij
Maar Ik ben hier
Dichtbij jou
Wees toch eens stil
En voel dat Ik van je hou

Je roept Mij
In wanhoop
Vraagt je af waar Ik ben
Wees toch eens stil
Dan hoor je Mijn stem

Je zoekt troost,
Je voelt je door alles verzwolgen
Maar Ik ben er voor je
Je bent in Mijn armen geborgen

Geliefd kind
Wat worstel je toch
En sla je om je heen

Zie naar Mij op,
En wees stil in je hart
Daar zal je Mij vinden
Ik laat je nooit alleen.

Keer op keer

Keer op keer
Liep ik van U weg
Om te proberen nooit meer terug te komen

Keer op keer
Drukte ik U weg
Om over aardse dingen te dromen

Keer op keer
Deed ik U verdriet
Omdat ik niet luisterde

Keer op keer
Deed ik mijn oren dicht
Terwijl U mij woorden influisterde

Keer op keer
Haalde U mij terug
En zette mij weer op het goede pad

Keer op keer
Heeft U mij vergeven
Voor wat ik U aangedaan had

Keer op keer
Mag ik opnieuw beginnen
Al is het met een beschaamd hart

Keer op keer
Dank ik u voor Uw genade
en voor die nieuwe start

Kom

Geschreven en gegeven aan tante Martha tijdens haar gevecht met kanker. Overleden april 2004…..

Ik wil u brengen bij mijn Heer
, Hem aan u voorstellen,
mag het een keer?
ik heb zoveel over Hem te vertellen.
Het is mijn Vriend, het is mijn Vader
kom toch met me mee, komt toch nader

Wees niet bang, kom snel
pak mijn hand, ik breng u wel

Kijk, daar is mijn Vader, mijn lieve Heer,
Hoi Vader, kijk eens wie ik meebreng deze keer!

Kom maar, doe uw ogen dicht
Voel Zijn liefde, Zijn warmte, Zijn vredig licht

Zijn armen zijn open, uitgespreid naar u
laat Zijn liefde u omarmen
doe het nu

Het is uw Vader, uw Vriend,
laat hem u leiden,
leiden naar een liefdevolle wereld, die u zo verdient.

Sluit Hem in uw armen,
en laat Hem uw hart verwarmen
Roep Hem aan,
Pak zijn hand, om samen met uw Vader verder te gaan.

In stormen zal hij U dragen,
geeft antwoorden op al uw vragen.

Hij zal voor u zorgen, u verlichten in uw pijn
Laat mijn Vader ook uw Vader zijn.

(En er is licht, licht in het Koninkrijk God.)

Kom tot Mij

Soms ben ik zo moe Heer,

Om te troosten terwijl ikzelf wil huilen

Om moedig te zijn, terwijl ik wil schuilen

Om te blijven hopen, al heb ik niets meer

Om Uw weg te blijven volgen, iedere keer weer

Om me mond te houden terwijl ik wil gillen

Om te luisteren terwijl mijn oren dat niet willen

Om zachtmoedig te blijven, al voel ik me kwaad

Om te vergeven terwijl ik ben verraad

Om te vergeven na gekwetst te zijn

Om sterk te blijven, ook al voel ik die pijn

Om ... om ...... (K)Om...........KOM Kom tot Mij
Kom tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Matheus 11:28

Zondag, kerk.

Weer naar de kerk??
Maar ik heb geen zin!
Ik moet nog op hyves
En chatten met een vriendin.

Ik wil niet naar de kerk
want er komt wat op tv
en straks gaan ze skaten,
dan wil ik ook graag mee.

Ik hoef niet naar de kerk
Op school leren we al genoeg
En ik wil ook eens uitslapen
Het begint echt te vroeg!

Hey, wat maak je me nou?
God maakt ALTIJD tijd voor jou!
Stel dat Hij geen zin in jou zou hebben
En dat je het voortaan maar alleen moet redden

God geeft je troost, vreugde, liefde en zegen
Hij is altijd bij je en kent al jouw wegen.
Hij laat jou nooit in de steek
En jij maakt je druk om dat uurtje in de week?

Wees als de kinderen.

Geen twijfel in hun ogen,
Geen bedrog in hun lach,
onvoorwaardelijke liefde
Die Ik van hen ontvangen mag.

Geen discussie over Mijn woord
Zij drinken het als levend water
Om te groeien in hun geloof
Geen zorgen nog voor later

Onuitputtende energie
Om dichtbij Mij te komen
Geen voorbedachte woordjes
Maar uitgesproken dromen

Geen schaamte, geen angst
Ze voelen zich vrij
Om liedjes te zingen
en te vertellen over Mij

Wees als de kinderen,
Kijk naar hen en leer
Niets kan hen verhinderen
Om te komen bij de Heer

Marcus 10:13-16
De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken,
maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen:
Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.
Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Zondag

Op zondag gaan de winkels open
Lekker op je vrije dag spullen kopen.
Braderie, kermis, het kan niet op
Lekker voor de middenstand,
Die hebben het top!

Op kerstavond een buurtfeest,
Speakers op straat,
te keer gaan als een beest
terwijl de kerk de klok slaat.

Kerkklokken op zondag,
Ze worden overstemd
door muziek en razende auto's
het is ongekend!

En ik voel schaamte,
Schaamte voor mijn Heer.
Voor de zondagse rust
is geen respect meer.

En Hij zegende die 7e dag en maakte hem tot een bijzondere,
heilige dag, omdat Hij die dag Zijn scheppingswerk besloot.
Genesis 2:3

Kerstgedicht

Zouden de mensen het niet weten?

Kerstman, cadeautjes, een tafel vol met eten
Zouden de mensen het niet weten?

Al dat geld dat wordt uitgegeven
Terwijl er mensen in armoe leven

Zouden de mensen het niet weten?

De buren houden een wedstrijd,
Wie kan de meeste lichtslangen rond zijn huis kwijt!

Zouden de mensen het niet weten?

Zouden ze het niet weten?
Van het Koningskindje, gewikkeld in doeken?
Van de wijze mannen,
Die deze bijzondere Koning gingen zoeken?

Zouden ze het niet weten?
Of willen ze het gewoon vergeten?

Terug naar de hoofdpagina